V této tiché chvíli

Najdete na nebi novou hvězdičku, svítí malinko do červena a podle toho se pozná, že patří člověku s velkým srdcem. Opustila nás skvělá kamarádka a sektretář klubu. 
Upřímnou soustrast rodině, hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit.