Provoz klubu je náročnou záležitostí, která by nešla realizovat bez pomoci partnerů a sponzorů. V případě zájmu stát se partnerem nás prosím kontaktujte

Je nám jasné, že nemůžeme nabídnout podobné zviditelnění jako profesionální kluby z vyšších soutěží. Proto je nutné chápat pomoc jako určitý donate a vzhledem k našemu zaměření investici do mládeže.

Reklama dresy

Ovšem i v našich skromných podmínkách jsme schopni zájemci o partnerství připravit nabídku s ohledem na jeho potřeby. 
Mezi nejvíce využívané formy propagace patří umístění loga a popisu činnosti na naše webové stránky, do tištěné a digitální verze časopisu Zpravodaj, komunikace jako sponzora poločasové tomboly, tištěný PVC baner v areálu TJ Sokol Újezdec, reklama na dresech a merchandisingových materiálech, kampaně na sociální síti Facebook a Youtube kanálu, případně soutěže pro fanoušky.

Banery